Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

ANBI GEGEVENS VAN VRIENDEN VAN BEUKENRODE

Doelstelling:

De Vrienden van Beukenrode zetten zich in om zoveel gelden te verzamelen dat het begrotingstekort van het hospice gedicht kan worden.

Algemene gegevens:

Naam: ANBI Stichting Vrienden van Beukenrode

Bekend onder de naam: Vrienden van Beukenrode

Algemeen:

Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk
E. vrienden@hospicebeukenrode.nl
T. 06-83988152
Kvk 57681821
Bankrekening: NL56 RABO 0188684949

Evert van Malkenhorst, contact bestuur Hospice Beukenrode: evanmalkenhorst@xs4all.nl

Financiële verantwoording:

Voor een nadere toelichting op de jaarrekening 2016 verwijzen wij u naar de Jaarrekening zelf

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.