Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

FINANCIERING

Op (deel)gemeenten, kerken, serviceclubs, bedrijven, stichtingen, fondsen en particulieren is ten behoeve van de realisatie van Hospice Beukenrode nimmer tevergeefs een beroep gedaan en is er met gulle hand gedoneerd. Maar financieel gezien, en dat met name ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie, kan er niet “op de handen” gezeten worden.

Om de exploitatie van Hospice Beukenrode sluitend te krijgen is het bestuur van de Stichting Hospice Beukenrode voornamelijk afhankelijk van de medewerking van sponsoren. De Stichting Vrienden van Beukenrode zet zich in om zoveel gelden te verzamelen dat het begrotingstekort van het hospice gedicht kan worden.

Beide stichtingen beschikken over de ANBI status.

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.