Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

 VOOR WIE

Hospice Beukenrode is er voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. Leeftijd, levensovertuiging en achtergrond zijn daarbij niet van belang.

Het hospice staat open voor inwoners van Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland.

In het Hospice worden soms ook gasten van buiten de regio opgenomen.

Aanmelding geschiedt meestal via de thuiszorgorganisatie, huisarts of specialist, maar uiteraard kan en mag iedereen contact opnemen voor een afspraak met Hospice Beukenrode.

Opname

Om als gast opgenomen te kunnen worden moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Eén van de voorwaarden is een verklaring van een specialist of huisarts waarin wordt aangegeven dat er een maximale levensverwachting is van drie maanden.

Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage van € 40,- per dag.

Bij een aanvullende zorgverzekering vergoeden de verzekeraars dit geheel of gedeeltelijk.

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.