Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

 WAT IS EEN HOSPICE

In het hospice draait alles om de liefde voor en het afscheid nemen van het leven en wordt de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd. Een “bijna-thuis-huis” waar de verzorging is ingesteld op mensen voor wie geen hoop op genezing meer bestaat.

In het hospice zijn familieleden en naasten van de gast vierentwintig uur per dag welkom. Ook is er voor hen een logeermogelijkheid.

Hospice Beukenrode biedt de gast, omringd door familie en vrienden, de gelegenheid de laatste fase van zijn of haar leven menswaardig te laten verlopen op een veilige plek en in een warme, liefdevolle omgeving.

Voor de familie en naasten vormt Hospice Beukenrode een steun in de rug wanneer de zorg thuis te zwaar wordt.

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.