Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

Vrienden van Beukenrode, gewoon, omdat we niet zonder kunnen!

Velen van u zullen in uw persoonlijk leven ervaren hebben, hoe ingrijpend het is om iemand te verliezen. En hoe belangrijk het is dat er op een goede manier afscheid genomen kan worden. Zo goed als maar kan. Daarom Hospice Beukenrode. Daarom Vrienden van Beukenrode. Daarom uw steun!

Vrienden van Beukenrode is een zelfstandige stichting. Een stichting met een belangrijke doelstelling. Namelijk het ondersteunen van de instandhouding van het hospice. In de eerste plaats gaat het om het kostendekkend zijn van het hospice. Daarnaast willen de Vrienden van Beukenrode graag invulling geven aan extra wensen die er binnen het hospice zijn. Het is absoluut noodzakelijk om extra middelen te zoeken en te vinden, om zowel de exploitatie als het onderhoud van het hospice, ook in de toekomst, te kunnen blijven waarborgen. De subsidie die een hospice krijgt en de eigen bijdrage van de bewoners, zullen nooit kostendekkend zijn. Het zal dus altijd nodig zijn en blijven, om extra gelden te verwerven.

De Vrienden van Beukenrode willen het hospice daarin terzijde staan. En daar hebben we u voor nodig. Wij willen graag dat u over ons vertelt. Dat u over ons praat in uw familie, vrienden- en kennissenkring. En zeker, dat u een financiële bijdrage wilt leveren.

U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen. Natuurlijk kunt u vriend worden van Hospice Beukenrode door een bijdrage op onze rekening te storten. U kunt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bedrag doneren. Dit kan als particulier of als bedrijf. Aanmelden kan door het formulier op deze site in te vullen.

Een gift, legaat, erfstelling of sponsorschap is uiteraard ook een mogelijkheid. Heeft u er wel eens aan gedacht om bij verjaardagen, bruiloften, openingen, jubilea en andere heuglijke gebeurtenissen de collectebus rond te laten gaan?
Wij denken graag met u mee. Het bestuur van Vrienden van Beukenrode komt graag met u in contact.

Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen, klik dan hier: stuur mij de nieuwsbrief

De Stichting Vrienden van Beukenrode beschikt over de ANBI status; giften aan de stichting vallen dus binnen het fiscale regime.

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.