Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

 ROL VAN DE VRIJWILLIGER

De rol van de bijna zeventig vrijwilligers binnen Hospice Beukenrode is vergelijkbaar met de taak van de familie en verdere mantelzorgers in de thuissituatie.

De vrijwilligers bieden o.a. een luisterend oor aan gasten en naasten, geven waar nodig hulp bij de verzorging van de gasten en verrichten allerlei hand- en spandiensten. De zorgverlening wordt gegeven in overleg met de gast, de naasten en de verpleging.

Daarnaast vervullen de vrijwilligers de rol van gastheer of gastvrouw. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de gasten en hun familie een zo huiselijk mogelijk leven kunnen blijven leiden en dat de thuissituatie zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij Hospice Beukenrode en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar onze coördinatoren via coordinatoren@hospicebeukenrode.nl. Zij sturen u vrijblijvend meer informatie toe per e-mail. Mocht u na het lezen van deze informatie nog steeds interesse hebben dan wordt het traject om vrijwilliger te worden in gang gezet.

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.